کانون فرهنگی بینش موسسه غیرانتفاعی چهل ستون

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «13 آبان» ثبت شده است

DOWN WITH U.S.A

 

« اینکه ملت ایران بعد از 26سال همچنان شعار مرگ بر آمریکا رافراموش نکرده نشان دهنده بیداری مردم است و همانگونه که شیطان دائماًدر کمین انسان است، آمریکا نیزبعنوان شیطان بزرگ همواره درصدد سلطه مجدد و مانع شدن از پیشرفت کشور می‌باشد. »

( امام خامنه ای حفظه ا... )

مرگـــــــــــــــــ  بر آمریکـــــــــــــــــا    مرگــــــــــــــــــــ بر آمریکـــــــــــــــــــــا

مرگــــــــــــــــــ بر آمریــــــــــــــــکا

۰ نظر ۱۳ آبان ۹۲ ، ۱۱:۲۸
کانون فرهنگی بینش