کانون فرهنگی بینش موسسه غیرانتفاعی چهل ستون

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

گل ها همه با اذن تو برخاسته اند،
از بهر ظهور تو خود آراسته اند
مردم همه در لحظه ی تحویل، بی شک
اول فرج تو از خدا خواسته اند

۲ نظر ۲۶ اسفند ۹۲ ، ۰۸:۰۰
کانون فرهنگی بینش

خزان زود هنگام و کبود شدن یاس بوستان احمدی صلی ا... علیه و آله تسلیت باد.

ای که بستی ره به زهرا (سلام ا... علیها) در میان کوچه ها
گردنت را می شکست آن جا اگر عباس بود ...

 

۲ نظر ۲۴ اسفند ۹۲ ، ۰۸:۰۰
کانون فرهنگی بینش